การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุด และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุด และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุด และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิค วิธีการใช้ และทักษะการเข้าใช้ฐานข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของห้องสมุดอย่างคุ้มค่า โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรพรหม บริษัท Book Promotion เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ขอขอบคุณภาพจากคุณสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง วิทยาลัยราชสุดา

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann